θέσεις εργασίας

Θέσεις Εργασίας

Στην Εταιρία Darkschool ζητούνται οι πιο κάτω θέσεις Εργασίας:

  • Game Masters
  • Performers

Απαραίτητα Προσόντα:

-Ευχέρεια στην προφορική επικοινωνία.
-Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
-Γνώση Αγγλικών.

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος με μια πρόσφατη φωτογραφία σου στο info@darkschool.gr