Προσφορές
  • -20% για Ομάδες των 5 και πάνω έως 2/5/2019

  • Back 2 Back: Παίξτε 2 Δωμάτια από OPERATION SILK CITYCODE VERONICABIOHAZARD την ίδια ημέρα με -20% για Ομάδες των 4 και πάνω στο Δεύτερο δωμάτιο. Ισχύει μόνο για την ίδια Ομάδα.

Οι Προσφορές δεν μπορούν να συνδυαστούν